PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Trường Việt Ngữ tại Portland khai giảng năm học mới

Y9svLR7ckxI.jpg

Hòa trong bầu không khí ngày khai giảng với các trường công của Hoa Kỳ, hai trung tâm Việt Ngữ tại thành phố Portland nhằm duy trì tiếng Việt nơi hải…

Leave a Reply